מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות - מאסטר אספניול

מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מתייחסת לתנאי השימוש של האתר מאסטר אספניול (להלן: “האתר”), המופעל ומנוהל על ידי אריק כץ (להלן: “מאסטר אספניול“, “אנו”) הזמינים ב: spanishmasterr.com (להלן: “תנאי השימוש“) בכל הקשור לאתר והינה הקובעת לגבי האיסוף והשימוש במידע המתקבל בעת השימוש באתר. על-ידי גישה, גלישה, שימוש או בכל דרך של שליחת מידע בקשר עם האתר, אתה מסכים לתנאים הכתובים להלן במדיניות פרטיות זו, ולאיסוף המידע והשימוש בו על-ידי מאסטר אספניול, בכפוף לתנאים שלהלן. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, אנא המנע מלגשת ולהשתמש באתר.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחלה על נשים וגברים כאחד. מושגים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות יהיו בהתאם להגדרתם בתנאי השימוש.

1. מסירת מידע ומידע אישי 

1.1. בעת הגלישה והשימוש באתר ייאסף מידע אודותיך כמפורט להלן (להלן: “המידע“)

1.1.1. על מנת לבקש ממאסטר אספניול ליצור עמך קשר או בכדי לפתוח חשבון משתמש ולרכוש מוצרים ושירותים, תידרש למסור פרטים כגון: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני (להלן: “מידע אישי”).

1.1.2. בעת הזנת המידע האישי, אנא מסור לנו פרטים נכונים, מלאים ומדויקים. אי מילוי אחר הוראה זו עלול לפגוע באיכות ובמתן השירותים הניתנים באמצעות האתר וכמו כן באפשרות יצירת הקשר עימך.

1.1.3. אנו עשויים לאסוף מידע נוסף אודותיך במהלך ובמסגרת שימושך באתר. סוגים מסוימים של מידע מתקבלים ונאספים על ידי מאסטר אספניול בצורה אוטומטית כאשר אתה מתקשר עם מאסטר אספניול על ידי הגלישה באתר או שימוש בו, לרבות מהדפדפן או מהמכשיר הנייד שלך, כגון: כתובת איי.פי. כתובת מאק, מזהה מכשיר נייד ומערכת ההפעלה, סוג הדפדפן, זמני שימוש (להלן: “מידע לא אישי“).

1.1.4. מידע שאתה משתף באמצעות משלוח כל תוכן דרך האתר.

1.1.5. ייתכן אנו נשמור תיעוד שימוש בזמן אמת של השימוש שלך באתר. כמ וכן, נהיה רשאים לשמור התכתבויות עימך לצרכי מתן שירות, ניהול ושיפור השירות.

1.1.6. התשלום באתר מבוצע ע”י חברת סליקה ולשם ביצוע הסליקה יהיה רשאי האתר להעביר מידע רלוונטי של המשתמש. אנו לא שומרים אצלנו את פרטי האשראי שלך, אלא זה מועבר ישירות לחברת הסליקה.  

2. השימוש במידע שנאסף במסגרת השימוש באתר 

2.1. אנו משתמשים בכל המידע הנמסר לנו אך ורק לצורך תפעול האתר ולשם המטרה, ובהתאם לתנאי השימוש. 

2.2. מאסטר אספניול רשאי ליצור איתך קשר, בין בשם עצמו ובין בשם צדדים שלישיים לגבי הצעות ספציפיות שיתכן ויעניינו אותך ו/או לגבי שיפורים באתר כמו גם התראות בקשר לפעילותך באתר. מאסטר אספניול רשאי ליצור איתך קשר על ידי דואר אלקטרוני או טלפון לשם המטרות הללו, אך מידע אישי שלך לא יועברו לצדדים שלישיים, אלא אם כן יש בכך צורך כפי שמפורט בסעיף 4. 

2.3. מאסטר אספניול רשאי לערוך שימוש במידע לא אישי, בנתוני שימוש באתר ובסטטיסטיקות שאינן כוללות מידע אישי בהתאם לצרכי מאסטר אספניול.

2.4. מאסטר אספניול רשאי לצפות, לאסוף, לשמור, לעבד ולהשתמש בכל סוג של מידע כדלהלן:

2.4.1. שימוש במידע תעבורת רשת שנאסף על-ידי מאסטר אספניול לשם שמירה על איכות השירות, וסיוע לאבחון בעיות על-ידי שרתי מאסטר אספניול.

2.4.2. יצירת סטטיסטיקות ומידע סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר.

2.4.3. טיפול בפניותיך ותגובה לבקשותיך.

2.5. מאסטר אספניול רשאי להשתמש במידע כדי לייצר ולספק שירותים מותאמים אישית, וכן על מנת למנוע שימוש לרעה והונאות, על מנת  לציית להוראות החוק וגופי ממשל ובמידת הצורך לשם הליכים משפטיים. 

2.6. מאסטר אספניול רשאי לנטר ולשמור מידע על שימושך באתר, על מנת לקבוע את הפופולריות של פונקציות מסוימות, מאסטר אספניול רשאי להשתמש במידע זה, על מנת לשפר ולהתאים אישית את חווית המשתמש, ומיטוב האתר. 

3. השליטה שלך במידע- זכות העיון, זכות התיקון וזכות המחיקה

3.1. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך ומעובד על ידינו, בהתאם להוראות החוק, באמצעות פניה בצירוף פרטים מלאים לכתובת הדואר האלקטרוני: spanishmasterr@gmail.com. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות למאסטר אספניול בבקשה לתקן את המידע או למוחקו באמצעות שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.

3.2. אתה רשאי לבקש בכתב שמידע לגביך יימחק מחלק או מכל מאגרי המידע בו הוא מאוחסן. על אף זאת, אתה מסכים שהסרה כאמור של מידע פרטי ייתכן ותגרום לחוסר היכולת שלך להשתמש באתר ו/או בחלק ממנו ולא תהיה לך שום טענה כלפינו בעקבות חוסר יכולת לשימוש כאמור.

4. מסירת מידע לצדדים שלישיים

4.1. מאסטר אספניול לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת במסגרת שימושך באתר ללא הסכמה ממך מראש ובכתב, אלא במקרים שלהלן:

4.1.1. בכדי לאכוף ולחקור הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות ו/או של תנאי השימוש שלנו; 

4.1.2. בכדי לאמת את זהותך ולמנוע או לאתר הונאה;

4.1.3. כאשר הדבר נחוץ על מנת לשמור על החוק ו/או לשם ציות לגופים מנהליים, גופי ביטחון וגופי אכיפת החוק;

4.1.4. אם יינתן צו בית משפט, צו עשה או צו מנהלי המורה לחברה לפעול כאמור; 

4.1.5. במסגרת הליכים משפטיים בהם יהיה מעורב מאסטר אספניול אם חשיפת הפרטים תהיה נחוצה לשם ניהול הגנתו או תביעתו ו/או כדי להגן על בטיחותם האישית של משתמשי הקצה או הציבור;

4.1.6. ככל שמאסטר אספניול ייעזר בצדדים שלישיים שהם ספקי שירותים שלו המחוייבים אליו בחובת סודיות, וקשורים עם מאסטר אספניול לשם מתן שירותים למאסטר אספניול, כגון ניתוח נתונים, אימות דו שלבי, פנייה ללקוחות, שירות לקוחות או בהיבטים הטכניים של תפעול האתר, ייתכן שבמהלך שיתוף פעולה זה, צדדים שלישיים אלה ייחשפו למידע שנאסף על פעילותך באתר ולמידע אישי שלך. כל הצדדים השלישיים כאמור מנועים מלעשות שימוש במידע שנאסף אודותיך ובמידע האישי שלך למעט לשם מתן שירותים למאסטר אספניול, ועל כל צד שלישי כאמור חלה החובה לשמור על המידע בסודיות;

4.1.6.1. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מאסטר אספניול;

4.1.6.2. בכל מקרה שמאסטר אספניול יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

4.1.6.3. אם מאסטר אספניול יארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

4.1.6.4. על פי בקשתך המפורשת ו/או בהסכמתך.

5. אתרי אינטרנט אחרים

5.1. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או לשירותים של צד שלישי, אשר כפופים לתנאי השימוש שלהם ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאינם בשליטת מאסטר אספניול ואינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו. אם תיגש לאתרים אחרים באמצעות קישורים המוצגים באתר, המפעילים של האתרים האלה עשויים לאסוף ממך מידע אשר ישמש אותם בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם שעשויה להיות שונה ממדיניות פרטיות זו. 

6. שימוש בעוגיות 

6.1. האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) (בין אם של מאסטר אספניול או של צדדים שלישיים) כדי לסייע לך להתאים אישית את חווית הגלישה שלך. 

6.2. אחת המטרות העיקריות של עוגיות היא לספק תכונות נוחיות שנועדו לחסוך לך זמן. מטרת קובץ עוגיות היא לספר לשרת האינטרנט שחזרת לדף מסוים. לדוגמה, אם אתה גולש באתר קובץ עוגיות מסייע למאסטר אספניול להיזכר במידע הספציפי שלך בביקורים הבאים. זה מפשט את תהליך השמירה של המידע האישי שלך. כאשר תחזור לאתר, ניתן יהיה לאחזר את המידע שסיפקת בעבר, כך שתוכל להשתמש בקלות בתכונות שהתאמת אישית.

6.3. יש לך את האפשרות לקבל או לדחות קבצי עוגיות. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים באופן אוטומטי קבצי עוגיות, אך בדרך כלל אתה יכול לשנות את הגדרת הדפדפן שלך כדי שידחה קבצי עוגיות. אם תבחר לדחות קובצי עוגיות, ייתכן שלא תוכל לחוות באופן מלא את התכונות האינטראקטיביות של האתר.

7. גיל 

7.1. הנך חייב להיות מעל גיל 18 על מנת להשתמש באתר. מאסטר אספניול אינו אוסף ביודעין או מבקש ביודעין פרטים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 18 או מאפשר ביודעין לאנשים כאלה לקבל שירותים באמצעות האתר. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא המנע משימוש באתר ובשירותים. במידה והנך מתחת לגיל 18, נדרש אישור אפוטרופוס או הורה. ככל שיובא לידיעתנו כי אספנו פרטים אישיים ממשתמש שגילו קטן מגיל 18, וללא הרשאת הורה או אפוטרופוס, אנו נפעל למחיקת המידע אודות משתמש זה. 

8. העברת מידע מחוץ לישראל

8.1. הנך מסכים ומאשר כי אנו רשאים להעביר מידע שנאסף אודותיך לגופים ולצדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף לאמור במדיניות הפרטיות, הנמצאים בישראל ו/או במדינות זרות. הנך מבין כי השימוש, העיבוד והשמירה של מידע במדינות זרות הינו בכפוף לחוקי הגנת מידע ופרטיות שונים מאלה החלים במדינת ישראל, שעשויים להעניק מידת הגנה נמוכה יותר מזו שמוענקת בכפוף לחוק הישראלי. 

9. אבטחת המידע

9.1. מאסטר אספניול וספקי השירותים של מאסטר אספניול יאבטחו באופן סביר את הנתונים האישיים שלך ואת המידע המזהה האישי שתספק, מפני גישה לא מורשית, שימוש או חשיפה, על שרתי מחשב בסביבה מבוקרת ומאובטחת. על אף האמור לעיל, אתה מצהיר בזאת כי אתה יודע שמערכות הגנת מידע אינן מחוסנות לחלוטין מפני פריצה או חבלה, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לא חוקי ומזיק בשרתי מאסטר אספניול ובמאגרי המידע בהם נשמר המידע אודותייך, לרבות: העלאת קבצים זדוניים מכל סוג, וירוסים, תולעים וסוסים טרויאניים, וכך להעתיק או לפגוע או לעשות שימוש בלתי מורשה אחר במידע. אתה מסכים בזאת שמאסטר אספניול לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא שיגרם בעקבות שימוש של צד שלישי כאמור.

9.2. אנו מגבילים את הגישה למידע האישי שלך אך ורק לגורמים הנדרשים לו לשם המטרה, תפעול האתר ו/או לשם ביצוע עבודה ספציפית, הקשורה באתר. גורמים אלה שייחשפו למידע האישי שלך כפופים להסכם סודיות וייחשפו למידע האישי רק במידה הנדרשת לשם ביצוע עבודתם.

10. משלוח מידע פרסומי

10.1. הנך מאשר קבלת עדכונים מהאתר כמו גם קבלת תוכן פרסומי ו/או שיווקי באמצעות משלוח הודעות לנייד ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו מרצונך. בכל עת תוכל לבקש לבטל את הסכמתך זו באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלנו שלהלן [spanishmasterr@gmail.com].

11. תמיכה

11.1. ניתן לפנות אלינו בקשר למדיניות הפרטיות או בכל נושא אחר הקשור לאתר, בדואר אלקטרוני spanishmasterr@gmail.com ונשתדל לסייע לך בהקדם.

12. שונות

12.1. על מדיניות פרטיות זו, יחולו באופן בלעדי החוקים הפנימיים של מדינת ישראל, וכל פרשנות שלה תיעשה על פי החוקים הפנימיים של מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב – יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית על כל טענה או מחלוקת בין משתמש הקצה ובין מאסטר אספניול שעולים כולם או מקצתם ממדיניות פרטיות זו. 

13. שינויים במדיניות הפרטיות

13.1. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר, וזאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז יכנסו השינויים לתוקף בהתאם להוראות הדין או הדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 עודכן לאחרונה ב- 02/05/2022 .

Shopping Cart
אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד
דילוג לתוכן